PieriasNews - Τα Νεα Της Κατερίνης & Της Πιεριας

Ότι Συμβαίνει Τώρα...Ολες Οι Ειδήσεις Με Ένα Κλικ...Συνεχής ενημέρωση

Ανάσα ανακούφισης στα ΑΤΜ – Νέο επίδομα 438 ευρώ για δεκάδες πολίτες-Ποιοί είναι οι δικαιούχοι;

Ανάσα ανακούφισης στα ΑΤΜ – Νέο επίδομα 438 ευρώ για δεκάδες πολίτες-Ποιοί είναι οι δικαιούχοι;
Νέο επίδομα 438 ευρώ έρχεται να χαρίσει οικονομική ανακούφιση σε πολλούς δικαιούχους.
Το συγκεκριμένο επίδομα δίνεται από τη ΔΥΠΑ.

Δικαιούχοι του επιδόματος είναι οι αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενοι/-ες, που είναι ασφαλισμένοι/-ες στον e-ΕΦΚΑ – τ. ΕΤΑΑ (τ. Τομέας ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ και Ασφάλισης Νομικών), εφόσον έχουν καταβάλει την ειδική εισφορά που προβλέπεται στο Νόμο 3986/11 (άρθ. 44 παρ. 2), όπως ισχύει, δηλαδή την από 01.01.2011 εισφορά στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων που έχει συσταθεί στη ΔΥΠΑ.

Προϋποθέσεις

Για τη χορήγηση του εν λόγω βοηθήματος απαιτείται σωρευτικά η συνδρομή των κάτωθι προϋποθέσεων:

1) α) αποδεδειγμένη διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας (η εν λόγω προϋπόθεση δύναται να συντρέχει στην περίπτωση κάθε ασφαλισμένου/-ης του τ. ΕΤΑΑ, διαζευκτικά με την προϋπόθεση υπό β). Όμως, ειδικά στις περιπτώσεις ασφαλισμένων του τ. Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (τ. ΤΣΑΥ) που υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ανωτέρω Τομέα ως μέλη εταιρειών ή διοικητικών συμβουλίων ανωνύμων εταιρειών (βλ. άρθ. 2 παρ. 2 Ν. 982/79, όπως προστέθηκε με το άρθ. 18 παρ. 4 Ν. 3232/04), η συγκεκριμένη προϋπόθεση είναι απαραίτητη

ή

β) ετήσιο καθαρό ατομικό φορολογητέο εισόδημα του δικαιούχου από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας κατά το φορολογικό έτος που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του βοηθήματος, που δεν υπερβαίνει το 60% του ποσού που αντιστοιχεί στον βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών αναγόμενο σε ετήσια βάση και επιπλέον μη άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας κατά το εξάμηνο που προηγείται του μήνα που υποβάλλεται η αίτηση για τη χορήγηση του βοηθήματος.

π.χ. σε περίπτωση υποβολής αίτησης με βάση την υπό β) προϋπόθεση (εισοδηματικό κριτήριο) εντός του έτους 2022, το κρίσιμο εκκαθαριστικό σημείωμα είναι εκείνο του φορολογικού έτους 2021.
σύμφωνα με τον ισχύοντα κατώτατο μισθό υπαλλήλου και με δεδομένο ότι από 01/02/19 έχει καταργηθεί η ηλικιακή διάκριση, το προαναφερόμενο ανώτατο όριο ετήσιου εισοδήματος ανέρχεται στο ποσό των 5.133,60 € (713,00 * 60% * 12)

2) συμπλήρωση τριών (3) ετών συνεχούς ή διακεκομμένης ασφάλισης εμμίσθου ή και ελεύθερου επαγγελματία στον τ. Τομέα ΕΤΑΑ (τ. Τομέας ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, Ασφάλισης Νομικών), στον οποίο υπάγονται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του βοηθήματος ή κατά τη διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας

3) καταβολή της εισφοράς που προβλέπεται στον Νόμο 3986/11 (άρθ. 44 παρ. 2, όπως ισχύει), υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων – Κλάδος ασφαλισμένων τ. ΕΤΑΑ, για τουλάχιστον τρία (3) έτη συνεχούς ή διακεκομμένης ασφάλισης στον τ. Τομέα ΕΤΑΑ που υπάγονται μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του βοηθήματος ή κατά τη διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας. Ειδικά για τους ασφαλισμένους/-ες στον κλάδο κύριας ασφάλισης του τ. ΕΤΑΑ κατά την 01/01/2011 απαιτείται καταβολή της ανωτέρω εισφοράς για ένα (1) τουλάχιστον έτος, εφόσον η διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας έγινε μέχρι την 31/12/2012 ή καταβολή της ανωτέρω εισφοράς για δύο (2) τουλάχιστον έτη, εφόσον η διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας έγινε μέχρι την 31/12/2013. Η διακοπή και στις δύο προαναφερόμενες περιπτώσεις πρέπει να υφίσταται συνεχώς μέχρι την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση του βοηθήματος. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις ασφαλισμένων που είχαν διακόψει την επαγγελματική τους δραστηριότητα μέχρι την 31/12/2010 και ασφαλίζονται εκ νέου στον κλάδο κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΑ μετά την 01/01/2011. Στις περιπτώσεις αυτές ο απαιτούμενος χρόνος καταβολής της ειδικής εισφοράς προσδιορίζεται από την ημερομηνία επανεγγραφής στο τ. ΕΤΑΑ.

4) μη παροχή εξαρτημένης εργασίας ή αυτοαπασχόληση στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εκτός της αυτοαπασχόλησης για την οποία χορηγείται βοήθημα βάσει του εισοδηματικού κριτηρίου της ανωτέρω υπό 1 β) προϋπόθεσης.

5) μη υπαγωγή στην υποχρεωτική ή προαιρετική ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ ή άλλου φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

6) μη λήψη σύνταξης από τον e-ΕΦΚΑ ή από οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή μη υποβολή αίτησης για συνταξιοδότηση στους ανωτέρω φορείς, εκτός των περιπτώσεων συνταξιοδότησης ή υποβολής αίτησης για συνταξιοδότηση λόγω θανάτου.

7) μη διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας του/της δικαιούχου προκειμένου να υπηρετήσει στρατιωτική θητεία ή να μετάσχει σε πανεπιστημιακές, μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές.

8) το συνολικό ατομικό καθαρό φορολογητέο εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των δύο φορολογικών ετών που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των τριάντα χιλιάδων Ευρώ (30.000,00 €) και το συνολικό οικογενειακό καθαρό φορολογητέο εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των δύο φορολογικών έτων που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των σαράντα χιλιάδων Ευρώ (40.000,00 €).

9) ο/η δικαιούχος απαιτείται να μην έχει μεταβιβάσει την επιχείρηση ή το μερίδιο ή τις μετοχές του/της στην επιχείρηση, στην οποία ανήκε, σε σύζυγο ή πρόσωπο α’ και β’ βαθμού συγγένειας.

10) μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα.

Οι ως άνω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του βοηθήματος και καθ’ όλη τη διάρκεια χορήγησής του.

Διαδικασία υποβολής αίτησης – Παραλαβή απόφασης
Η υποβολή της αίτησης γίνεται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης του ΕΦΚΑ που περιγράφεται στα Δικαιολογητικά και αποκλειστικά με τους εξής τρόπους

 • μέσω των e-services ΔΥΠΑ
 • μέσω ΚΕΠ

Η παραλαβή της απόφασης γίνεται είτε μέσω του ατομικού λογαριασμού στις e-services ΔΥΠΑ είτε από την αρμόδια Υπηρεσία.


Δικαιολογητικά

α) βεβαίωση των αρμόδιων υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ με την οποία πιστοποιείται

η ημερομηνία της τυχόν διακοπής της ασφάλισης (εξυπακούεται ότι η ημερομηνία διακοπής της ασφάλισης δεν θα εμπεριέχεται στη βεβαίωση του e-ΕΦΚΑ, στην περίπτωση που ο/η ασφαλισμένος/-η αιτείται το βοήθημα με βάση την προϋπόθεση υπό 1 β) (εισοδηματικό κριτήριο)
ο χρόνος ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ (τ. Τομέα ΕΤΑΑ), βάσει του οποίου υποβάλλεται αίτηση για το βοήθημα
ο χρόνος καταβολής στον ανωτέρω Τομέα της εισφοράς υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων – Κλάδος ασφαλισμένων τ. ΕΤΑΑ

β) εκκαθαριστικά σημειώματα των δύο (2) τελευταίων φορολογικών ετών που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης για τη λήψη του βοηθήματος, όπου έχει δηλωθεί το παγκόσμιο εισόδημα (ημεδαπής προέλευσης και τυχόν αλλοδαπής προέλευσης) του/της δικαιούχου, η διεύθυνση κύριας κατοικίας, ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και το εισόδημα του/της συζύγου (αν υφίσταται). Σε περίπτωση που αποκτήθηκε ή μη εισόδημα στην αλλοδαπή κατά τη διάρκεια των δύο προηγουμένων της αίτησης ετών, πρέπει να υποβληθεί βεβαίωση της αλλοδαπής φορολογικής αρχής για το ύψος του εν λόγω εισοδήματος, νομίμως επικυρωμένη και μεταφρασμένη.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για την υποβολή αίτησης εντός του έτους 2022, πρέπει να προσκομίζονται τα εκκαθαριστικά σημειώματα των ετών 2020 και 2021.

* Το σχετικό δικαιολογητικό θα προσκομίζεται έως την ολοκλήρωση της διαλειτουργικότητας με την ΑΑΔΕ.

γ) όταν το βοήθημα χορηγείται με βάση την προϋπόθεση υπό 1 β) (εισοδηματικό κριτήριο), δελτίο παροχής υπηρεσιών και φωτοαντίγραφα των δηλώσεων ΦΠΑ για τον έλεγχο της μη ύπαρξης εισοδήματος από επαγγελματική δραστηριότητα κατά το εξάμηνο που προηγείται του μήνα που υποβάλλεται η αίτηση για τη λήψη του βοηθήματος, καθώς επίσης και για τον έλεγχο και προσδιορισμό του καταβαλλόμενου βοηθήματος κατά το διάστημα χορήγησής του

δ) υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/86 του/της δικαιούχου, στην οποία δηλώνει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης του βοηθήματος και ότι έλαβε γνώση για τις υποχρεώσεις του κατά τη διάρκεια της επιδότησής του (δες εδώ το κείμενο της ΥΔ για τον ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΛΟΓΩ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ και εδώ για τον ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΛΟΓΩ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ). Ο/Η δικαιούχος, επίσης, δηλώνει τον τέως Τομέα από τον οποίο επιθυμεί να καταστεί δικαιούχος του βοηθήματος στην περίπτωση ταυτόχρονης διακοπής δύο ελεύθερων επαγγελμάτων του/της. (Η Υ.Δ. είναι ενσωματωμένη στην ηλεκτρονική αίτηση. Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης μέσω ΚΕΠ χορηγείται από το ΚΕΠ).

ε) για την πιστοποίηση της μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα απαιτείται:

 • για τους πολίτες κρατών μελών της ΕΕ, “Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της Ένωσης” (άρθ. 16 Π.Δ. 106/07), που χορηγείται από τη Δ/νση Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, μετά από 5ετή συνεχή νόμιμη διαμονή
 • για τους πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, “Άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος” (άρθ. 90 Ν. 4251/14) ή άδεια διαμονής γονέα ανηλίκου ημεδαπού (άρθ. 87 Ν. 4251/14) ή άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας (άρθ. 138 Ν. 4251/14) ή άδεια διαμονής συζύγου πολίτη της ΕΕ (άρθ. 13 Π.Δ. 106/07).
 • ειδικά για τους πολίτες τρίτων χωρών, στους οποίους έχει χορηγηθεί πολιτικό άσυλο, Άδεια διαμονής αναγνωρισμένου πολιτικού πρόσφυγα ή μέλους οικογένειας κατόχου τέτοιας άδειας και ταξιδιωτικό έγγραφο (titre de voyage) που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθ. 28 της Σύμβασης της Γενεύης
 • για τους ομογενείς από τρίτες χώρες, “Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς” ή δελτίο ή άλλος τίτλος διαμονής ομογενούς κάθε τύπου ή αυτοτελής άδεια διαμονής επαναπατρισθέντος ή παλιννοστήσαντος ή ομογενούς

στ) παραστατικό ταυτοπροσωπίας (Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης μέσω ΚΕΠ)

 • για τους Έλληνες πολίτες, Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο υγείας
 • για τους πολίτες κρατών μελών της ΕΕ, δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο
 • για τους πολίτες τρίτων χωρών, διαβατήριο ή άλλο έγγραφο, βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός τους στη χώρα ή τα έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές

ζ) αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (λογαριασμός ρεύματος ή τηλεφώνου ή ύδρευσης)

Με την υποβολή της αίτησης ο/η αιτών/-ούσα παραλαμβάνει αντίγραφο του εντύπου της αίτησης, με το οποίο ενημερώνεται για την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής απόφασης.

Εκκρεμότητες

Στην περίπτωση που κατά την εξέταση της αίτησης η Υπηρεσία δεν εντοπίζει τα απαιτούμενα στοιχεία που αναζητεί αυτεπαγγέλτως ή διαπιστώνει ότι χρειάζονται επιπλέον δικαιολογητικά, επικοινωνεί με τους ασφαλισμένους πολίτες για να τα προσκομίσουν εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών. Αν εκείνοι δεν ανταποκριθούν, η Υπηρεσία προβαίνει στην έκδοση απορριπτικής απόφασης μετά την παρέλευση 3μηνου από της ενημερώσεως, εκτός εάν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία προσκόμισης των δικαιολογητικών, για την οποία δεν ευθύνονται οι πολίτες.

Έκδοση και παραλαβή απόφασης

Κατόπιν της επεξεργασίας της αίτησης εκδίδεται απόφαση από την Υπηρεσία είτε εγκριτική είτε απορριπτική, την οποία ο πολίτης παραλαμβάνει από την Υπηρεσία στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται, ενώ η απόφαση εμφανίζεται και στις e-services ΔΥΠΑ

Στην εγκριτική απόφαση καταγράφονται:

 • νέα συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία ο πολίτης έχει την υποχρέωση να δηλώνει την παρουσία του στη ΔΥΠΑ
 • η διάρκεια της επιδότησης
 • το ύψος της επιδότησης
 • Αυτοπρόσωπη δήλωση παρουσίας
 • Δήλωση παρουσίας είναι η αυτοπρόσωπη υποβολή κατά τακτά χρονικά διαστήματα μιας υπεύθυνης δήλωσης (δες εδώ το κείμενο της ΥΔ για τον ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΛΟΓΩ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ και εδώ για τον ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ) από τον πολίτη για την πλήρωση των προϋποθέσεων επιδότησης, όπως είχε δηλωθεί και κατά την κατάθεση της αίτησής του. Η δήλωση παρουσίας:

υποβάλλεται στον τρίτο μήνα κάθε τριμήνου (μήνας παρουσίας):

 • μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της αιτήσεως ο τρίτος μήνας υπολογίζεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
 • μετά την έκδοση της εγκριτικής απόφασης ο τρίτος μήνας υπολογίζεται από την ημερομηνία έναρξης της επιδότησης
 • από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης παύουν να ισχύουν οι μήνες παρουσίας, όπως είχαν υπολογιστεί κατά την αίτηση
 • οι μήνες παρουσίας αποτυπώνονται στην αίτηση, στην εγκριτική απόφαση και στις e-services ΔΥΠΑ. Οι μήνες παρουσίας που αποτυπώνονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ενσωματώνουν όλες τις
  αλλαγές που πιθανώς προκύπτουν με την έκδοση εγκριτικής απόφασης.
 • γίνεται από όλους τους ασφαλισμένους είτε έχει εγκριθεί η επιδότησή τους είτε παραμένει σε εκκρεμότητα
  συνδέεται με την ομαλή καταβολή των επιδομάτων του πολίτη:
 • αν δηλωθεί η παρουσία κατοχυρώνεται το δικαίωμα είσπραξης του επιδόματος που αντιστοιχεί στον μήνα παρουσίας και στα δύο επόμενα μηνιαία επιδόματα
 • αν δεν δηλωθεί η παρουσία, γίνεται στέρηση του επιδόματος που αντιστοιχεί στον μήνα παρουσίας και για την καταβολή των επόμενων δύο μηνιαίων επιδομάτων αναμένεται η επόμενη δήλωση παρουσίας
 • αν δεν δηλωθεί η παρουσία για δύο συνεχόμενους μήνες παρουσίας, η επιδότηση διακόπτεται
  παύει να αποτελεί υποχρέωση, όταν εκδοθεί απορριπτική απόφαση επί της αιτήσεως
  ως διαδικασία είναι εξαιρετικά απλή. Οι ασφαλισμένοι προσέρχονται στις Υπηρεσίες της ΔΥΠΑ, δηλώνουν την πλήρωση των προϋποθέσεων επιδότησης και υπογράφουν και τη σχετική ΥΔ. Η πρώτη αυτοπρόσωπη δήλωση παρουσίας γίνεται στην Υπηρεσία στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο ασφαλισμένος, ενώ οι υπόλοιπες σε οποιαδήποτε Υπηρεσία ΚΠΑ2.

Ωστόσο, όσο διαρκούν τα έκτακτα περιοριστικά μέτρα του κορωνοϊού η δήλωση παρουσίας γίνεται μέσω των e-services ΔΥΠΑ με την επιβεβαίωση ανάγνωσης του κειμένου της ΥΔ. Σε περίπτωση παρέλευσης του μήνα παρουσίας, η ηλεκτρονική της δήλωση δεν είναι δυνατή.

                                                                                                                     πηγή: Athensmagazine.gr

Κατηγορίες:

Δημοσίευση σχολίου

[blogger] [facebook]

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget